Wij zijn verplicht om de gegevens uit dit onderzoek 15 jaar te bewaren na afloop van het onderzoek. Daarna worden ze vernietigd.

In die 15 jaar worden de onderzoeksgegevens onder een code opgeslagen, zonder je naam en geboortedatum. Alleen de onderzoekers van dit onderzoek weten welke code bij jou hoort. Je identiteit blijft strikt geheim en wordt veilig bewaard. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen. Hierin worden resultaten beschreven op groepsniveau, deze zijn nooit herleidbaar tot jou.