Het gebruik en bewaren van je gegevens
Bij de uitvoering van dit onderzoek is het nodig dat je persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens over hoe jij je voelt en gedraagt in stressvolle situaties, hoe je dagelijkse werkzaamheden eruitzien en hoe je deze werkzaamheden ervaart. Gebruik en bewaring van je gegevens is nodig om de wetenschappelijke vraagstelling van dit onderzoek te kunnen beantwoorden en over de resultaten te publiceren. Je wordt gevraagd om hiervoor toestemming te geven. Als je dat niet wilt, kun je niet deelnemen aan dit onderzoek.

Vertrouwelijkheid van je gegevens
Om je privacy te waarborgen, worden je gegevens voorzien van een code. Je naam en andere gegevens die je direct kunnen identificeren worden apart bewaard. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot jou te herleiden. De sleutel van de code blijft bij de onderzoeker. Naar de subsidieverlener en andere bij het onderzoek betrokken partijen worden je gegevens alleen onder die code verstuurd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek worden alleen je gecodeerde gegevens vermeld.

Controle en inzage in je gegevens
Sommige personen en instanties moeten inzage kunnen hebben in al je gegevens. Ook in de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen en instanties die ter controle toegang krijgen tot je gegevens zijn nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij zullen je gegevens geheim houden. Je wordt gevraagd voor deze inzage toestemming te geven. Indien je dat niet wilt, kun je niet deelnemen aan dit onderzoek.

Het gebruik en bewaren van je gegevens
Bij de uitvoering van dit onderzoek is het nodig dat je persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens over hoe jij je voelt en gedraagt in stressvolle situaties, hoe je dagelijkse werkzaamheden er uit zien en hoe je deze werkzaamheden ervaart. Gebruik en bewaring van je gegevens is nodig om de wetenschappelijke vraagstelling van dit onderzoek te kunnen beantwoorden en over de resultaten te publiceren. Je wordt gevraagd om hiervoor toestemming te geven. Als je dat niet wilt, kun je niet deelnemen aan dit onderzoek.

Vertrouwelijkheid van je gegevens
Om je privacy te waarborgen, worden je gegevens voorzien van een code. Je naam en andere gegevens die je direct kunnen identificeren worden apart bewaard. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot jou te herleiden. De sleutel van de code blijft bij de onderzoeker. Naar de subsidieverlener en andere bij het onderzoek betrokken partijen worden je gegevens alleen onder die code verstuurd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek worden alleen je gecodeerde gegevens vermeld.

Controle en inzage in je gegevens
Sommige personen en instanties moeten inzage kunnen hebben in al je gegevens. Ook in de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen en instanties die ter controle toegang krijgen tot je gegevens zijn nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij zullen jegegevens geheim houden. Je wordt gevraagd voor deze inzage toestemming te geven. Indien je dat niet wilt, kun je niet deelnemen aan dit onderzoek.

Bewaartermijn gegevens
Op de onderzoekslocatie worden je gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen bewaard, namelijk 15 jaar. Je gegevens worden bewaard om in de loop van dit onderzoek daarop nog nieuwe analyses/bepalingen te kunnen doen.

Intrekken toestemming
Je kunt de toestemming voor verwerking van je gegevens altijd weer intrekken, voor wat betreft dit onderzoek en voor wat betreft het toekomstig onderzoek. De reeds over je verzamelde gegevens zullen dan nog wel worden gebruikt in het onderzoek. Als er al analyses van je gegevens zijn gedaan, dan worden de resultaten nog wel gebruikt in het onderzoek. Indien je wilt dat al je gegevens worden verwijderd, dan kun je daarom verzoeken.

Bewaring en gebruik van gegevens voor ander onderzoek
Na afloop van dit onderzoek kunnen je gegevens nog van belang zijn voor het uitvoeren van ander onderzoek. Je wordt gevraagd toestemming te geven voor gebruik in ander, toekomstig, onderzoek op het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Indien je dat niet wilt, kun je gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek.

Meer veel gestelde vragen →

Bewaartermijn gegevens
Op de onderzoekslocatie worden je gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen bewaard, namelijk 15 jaar. Je gegevens worden bewaard om in de loop van dit onderzoek daarop nog nieuwe analyses/bepalingen te kunnen doen.

Intrekken toestemming
Je kunt de toestemming voor verwerking van je gegevens altijd weer intrekken, voor wat betreft dit onderzoek en voor wat betreft het toekomstig onderzoek. De reeds over je verzamelde gegevens zullen dan nog wel worden gebruikt in het onderzoek. Als er al analyses van je gegevens zijn gedaan, dan worden de resultaten nog wel gebruikt in het onderzoek. Indien je wilt dat al je gegevens worden verwijderd, dan kun je daarom verzoeken.

Bewaring en gebruik van gegevens voor ander onderzoek
Na afloop van dit onderzoek kunnen je gegevens nog van belang zijn voor het uitvoeren van ander onderzoek. Je wordt gevraagd toestemming te geven voor gebruik in ander, toekomstig, onderzoek op het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Indien je dat niet wilt, kun je gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek.

Meer veel gestelde vragen →